Om Mejeribrugets Dag

Mejeribrugets Dag 2023

Mejeribrugets Dag er et mejerifagligt forum, der arrangeres af mejeribrugets mange foreninger. Det er en efteruddannelsesdag med mulighed for til- og fravalg blandt dagens arrangementer. Som tidligere år er der mulighed for at deltage i en netværksfrokost inden.
Se programmet her.

Historisk set har Mejeribrugets Dag bestået af:

Programmet består typisk af et virksomhedsbesøg og formiddagen, mulighed for netværksfrokost på Kold College, rundvisning/gensyn på Kold, præsentation af et aktuelt tema fra Mejeriforeningen samt kaffe & networking inden dagens faglige indlæg præsenteres under en fælles og aktuel overskrift.

Herefter åbner Kredsudstillingen og dagen afsluttes med er lille tapasreception og der er i igen rig mulighed for networking.

Til Kredsudstillingen vil produkterne være bedømt og dagens gæster har mulighed for at smage på de udstillede produkter. Under udstillingen har forskellige sponsorer en lille stand hvor man kan få en god faglig snak.

Dagen i gennem kommer der ca. 500 deltagere fra mejeri- og følgeindustrien omkring mejeribrug. Det er typisk, ledere, mellemledere, mejerister, teknisk personale, studerende og elever.  

 

Vi glæder os til at se jer til mejeribrugets næststørste arrangement.